Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viabeliveinme beliveinme
8845 d9e6 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeliveinme beliveinme
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viabeliveinme beliveinme
3086 09df 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viabeliveinme beliveinme
7847 82db 420
Reposted fromscreamscence screamscence viabeliveinme beliveinme
4881 d741 420
Reposted frommaniamania maniamania viabeliveinme beliveinme
2389 1925 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viabeliveinme beliveinme
2126 e930 420
Reposted fromkjuik kjuik viabeliveinme beliveinme
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted frommaybelater maybelater viabeliveinme beliveinme
3894 e026 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeliveinme beliveinme
7399 a197 420
Reposted fromkropq kropq viabeliveinme beliveinme
7628 1417 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabeliveinme beliveinme
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viabeliveinme beliveinme
3603 2b88 420
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabeliveinme beliveinme
0288 1dd0 420
3359 e199 420
Reposted frompeper peper viabeliveinme beliveinme
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl